موتورهای جستجو, بازاریابی آنلاین, رسانه های جمعی, تجارت الکترونیک,SEO,Online Marketing, Social Media ,E-commerce

تأثیر انتخاب کلمات کلیدی و خصیصه‌های دموگرافیک بر موفقیت جستجوی اینترنتی

چکیده

هدف این تحقیق، تعیین تأثیر انتخاب کلید واژه‌ها و خصیصه‌های دموگرافیک بر موفقیت در جستجوی اینترنتی از طریق تحقیق تجربی می‌باشد. آزمایشی بر روی ۱۱۰۹ نفر انجام شد که در سه قاره و در ۴۶ مؤسسه آموزش عالی پراکنده بودند. روابط متنوعی در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بودند از روابط بین: تعداد کلید واژه‌های بکار رفته، سن، نژاد، جنسیت و میزان موفقیت در جستجو. نتایج ثابت کرد که سه مورد اول تأثیر قابل توجهی بر موفقیت در جستجو دارند در حالی که تأثیر جنسیت جزئی است.


بشر برای قرنها درگیر ذخیره سازی داده‌ها و اطلاعات بوده است. بازیابی مؤثر اطلاعات مرتبط در مدت زمانی کوتاه، همیشه یک مساله معمول تجربه شده در این حوزه به شمار می رفته است. هدف این مقاله گزارش از یک مطالعه ادبی و یک تحقیق تجربی در زمینه بازیابی اطلاعات مرتبط از اینترنت می‌باشد.

فعالیت در زمینه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات حدوداً از اوایل هزاره سوم قبل از میلاد شروع شده است. سومریها به عنوان اولین مردمی بودند که با هدف کمک به طبقات مختلف اجتماعی برای کارکرد بهتر، شروع به ذخیره سازی و رده‌بندی مواد نوشتاری در مجموعه کتابخانه‌ها کردند. فعالیتهای روزانه و ادبیات بر روی الواح گلی ثبت و در مناطق بخصوص نگهداری می شدند. این مدارک تنها دارای برچسبی بودند که شامل کلمه آغازین سند بود و این تنها روش نمایه سازی اسناد محسوب می شد. تهیه فیزیکی این برچسب‌های گلی، به عنوان یکی از اولین تکنولوژی‌ها به سمت پایه‌گذاری نمایه سازی محسوب می شود. این کتابخانه‌ها در فقدان ابزارهای تکنولوژیکی پیشرفته که بازیابی اطلاعات را ممکن سازد، بیشتر شبیه به مجموعه‌هایی از اسناد برچسب زده بودند.

نمایه سازی و رده بندی ساده نسخ خطی، در طی قرون وسطی انجام می شد. در نتیجه طرحهای کدگذاری و کلیدهای الفبایی که مورد استفاده قرار می گرفت، نمایه سازانی که درگیر این کارها بودند، نشئه هایی از تصوف آنها را فرا گرفته بود. فهرست‌نویسی در قرون وسطی با به کارگیری فهرستبرگه‌های دستنویس شروع شد.

عصر کامپیوترهای ابرقدرت امروزی که از طریق فهرست‌های مقلوب و جستجوهای خطی ایجاد شده‌اند، ثابت کرده‌ است که برای قدرت بخشیدن به ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، بسیار به تکنولوژی محتاجیم. این تکنولوژی که قدرتش رو به افزایش است، بر مکانیسم های جستجو فشارهای اقتصادی وارد می‌آورد و حالا هر مشخصه و ویژگی مدرک می‌تواند با یک پرسش در جستجو مطابقت داده شود. در حقیقت، هم اکنون هیچ مانع تکنیکی وجود ندارد که یک نمایه را از اینکه شامل هر ویژگی از یک سند مشخص باشد، محروم کند. یک مثال اولیه از این مورد، فهرست های انجیل است. از قبیل فهرست کامل استرانگ[۱] که برای اولین بار در سال ۱۸۹۰ منتشر شد.

پیشینه پژوهش

تحقیقات زیادی در زمینه بازیابی اطلاعات بطور عام و بازیابی اطلاعات از اینترنت بصورت خاص، انجام شده است. بعضی از این تحقیقات در اینجا مقایسه و مرور شده‌اند.

کارهای اولیه

ایده‌آل ترین نمایش یک سند این است که آن را نمایه سازی کنیم، اما فقدان اولیه مدارک و محدودیتهای بعدی ابزارهای تکنولوژیکی (مانند فضای ذخیره)، دستیابی به این ایده‌آل را غیرممکن می ساخت. در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ میلادی، استفاده از نام نویسنده در ناحیه نمایش محتوای سند، کار برجسته‌ای بود. سیستم بحث‌ برانگیز تکواژه ای، در بریتانیا و آمریکا علایق را برانگیخت و منجر به آزمایشهای کرنفیلد[۲] شد که توسط کلوردون[۳]، کین[۴]، رابرتسون[۵] و تونتا[۶] مورد بحث قرار گرفت.(۱۹۹۶)

در این سیستم، اسناد از طریق یک اصطلاح مفرد که از عنوان سند یا چکیده آن استخراج می‌شد، نمایه سازی می‌شدند. بعد از یک سری آزمایش‌های برنامه‌‌ریزی شده، نتایج سیستم تکواژه ای با روشهای نمایه سازی سنتی‌تر که مورد استفاده بودند، مقایسه شدند. این مقایسه ظاهراً به دلیل عدم توافق در مورد قضاوت صحیح از نتایج آزمایش، شکست خورد و مباحث در این مورد بی نتیجه ماند. یک گروه از آزمایش کنندگان ادعا کردند که سیستم تکواژه ای خوب عمل می کرد در حالی که دیگران کاملاً مخالف این ادعا بودند.(الیس[۷]، ۱۹۹۶)

سری واقعی آزمایشات در کالج ایرونتیک[۸] در کرانفیلد انگلستان انجام شدند. مقایسه علمی دیگری در این زمان بین سیستم تکواژه ای و نمونه اصلاح شده رده‌بندی دهدهی جهانی صورت گرفت. مجموعه ای از دویست سند در مورد دانش فضانوردی استخراج شده و به عنوان مجموعه اصلی مدارک به کار گرفته شدند. سپس از میان آنها، چهل مدرک استخراج شده و برای ایجاد چهل تقاضای ساختگی بکار رفتند. فرضیه این بود که اگر سؤال شماره یک مطرح شود، سند شماره یک باید به عنوان مرتبط‌ ترین سند از مجموعه دویست سند برگزیده شود. اگرچه محدودیت های کاملا اجتناب ناپذیری در تحقیق مشهود بود، این تحقیق تأثیرگذاری سیستم تکواژه ای را فراتر از رده‌بندی دهدهی جهانی اثبات کرد.(همان)

این آزمایش با آزمایش کرنفیلد۱[۹] دنبال شد که شامل مقایسه‌ای میان چهار سیستم نمایه سازی متفاوت بود. در این آزمایش، از مجموعه‌ای شامل هجده هزار سند اصلی استفاده شد که تمام این مدارک، با هر چهار روش نمایه سازی شدند. با استفاده از همان روشی که در آزمایش قبلی بکار رفته بود، هزار و دویست تقاضا بر اساس این اسناد، طرح شد. تحقیقاتی انجام شد و موفقیت یا شکست برای هر کدام، بررسی و ذکر گردید. اجرای چهار سیستم نمایه سازی، تقریبا با سطح موفقیتی بین ۸/۷۳ تا ۸۲ درصد انجام شد. دوباره این موضوع به اثبات رسید که سیستم تکواژه ای در مقایسه با سیستم های سنتی تر مرسوم، در یک سطح کارایی قرار دارد. بسیاری نویسندگان انتقادات گسترده‌ای در مقابل آزمایش کرانفیلد۱ مطرح کردند که اکثر آنها از عقیده بکارگیری اسناد در طرح سوالات ساختگی، نشأت می‌گرفت.(همانجا)

بعداً آزمایشهای دیگری که کرانفیلد۲[۱۰] نامیده می‌شد نیز انجام شد. این سری بررسی ها به جای اینکه تنها یک آزمایش از سیستم های نمایه سازی باشد، مبتنی بر طرح ها و زبانهای متفاوت نمایه سازی بود. بطور کلی ۲۱۱ سؤال تحقیقاتی از نویسندگان اصلی هر سند (از بین ۱۴۰۰ سند نمونه) پرسیده شد. بنابراین میزان تأثیر این آزمایش در مقایسه با کرانفیلد۱ بطور واضحی مرتبط بود. این آزمایش ثابت کرد که زبانهای نمایه سازی تکواژه ای بهترین کارایی را دارند و جامعیت و مانعیت با هم دارای رابطه معکوس هستند.(همان)

دو تحقیق دیگر توسط تونتا[۱۱] انجام شد که مطالعه سیستم بازیابی تمام متن بلیر و مارون[۱۲] و دیگری پروژه رده‌بندی دهدهی دیویی پیوسته مارکی و دمیر[۱۳] بودند. بلیر و مارون در مطالعاتشان از مانعیت و جامعیت به عنوان معیارهای عملکردی در مورد یک پایگاه اطلاعاتی چهل هزار سندی و بر اساس ۵۱ سؤال از دو حقوقدان، استفاده کردند. آنها ثابت کردند که اشکالات مربوط به جامعیت بیشتر از آنچه که مورد انتظار بود رخ داده و اینکه نسبت متوسط مانعیت و جامعیت به ترتیب ۷۹درصد و ۲۰درصد بود.

مارکی و دمیر نظام دهدهی دیویی را به عنوان ابزاری در جستجوی پیوسته به کار گرفتند و مشاهده کردند که هیچ رابطه‌ای میان مانعیت جستجوهای پیوسته و رضایت جستجو کنندگان مشاهده نشد. آزمایشاتی که در طول این پروژه تحقیقاتی انجام شد، موضوع به کارگیری تکواژه به عنوان کلید جستجو را دوباره تداعی خواهد کرد، که بواسطه آن، مقایسه‌های جالبی با سیستم تکواژه ای که قبلا بحث شد، فراهم خواهد آمد.

جستجوی اینترنتی

فیدل[۱۴](۱۹۹۹) و دیگران آزمایشی را برای تحلیل رفتار جستجوی اینترنتی دانش‌آموزان دبیرستانی در زمانی که به دنبال یافتن اطلاعات برای تکالیف خود بودند، انجام دادند. گفتگوهای شرکت کنندگان همانطور که مشغول جستجو بودند ضبط شد و به عنوان شواهدی برای یافته‌های بعدی بکار رفت. آنها دریافتند که جستجوگران بطور عام از نتایجشان راضی بودند اما از پاسخ‌دهی کند شکایت داشتند.

مطالعه دیگری توسط هیرش[۱۵](۱۹۹۴) برای کشف میزان ارتباط استراتژی‌های جستجوی بکار رفته توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی در حالیکه در جستجوی اطلاعات هستند، انجام شد. او دریافت که جستجوکنندگان علاقه کمی به اعتبار مطالب یافت شده نشان می‌دهند و وقت زیادی را صرف یافتن تصاویر می‌کنند. بیشتر جستجوگران هم نمی‌توانستند سؤالات جستجوی مؤثری بکار ببرند. آنها همچنین عبارتهای جستجو را غلط می‌نوشتند و از عملگرهای بولی نیز استفاده نمی‌کردند. این عدم توجه به اعتبار منابع اطلاعاتی، در مطالعات گریمز[۱۶] و بونینگ[۱۷](۲۰۰۱) هم مشاهده شد. آنها متوجه شدند که دانش آموزان از منابع اینترنتی تائید نشده، استفاده می کردند و اینکه انتظارات معلمان و استفاده های واقعی دانش آموزان از منابع اینترنتی، در عمل بسیار متفاوت از یکدیگر بود.

مارسلا[۱۸] و باکستر[۱۹](۱۹۹۹) آزمایشی بر روی نیازهای اطلاعاتی و رفتارهای اطلاع یابی در انگلستان داشتند. این مطالعه شامل تعداد زیادی از منابع الکترونیکی از جمله اینترنت بود. فقط درصد کمی از پاسخ دهندگان، کاربرد کامپیوتر در ماورای روشهای سنتی (کتابها، کتابخانه‌ها و دوستان) را برای برآوردن نیازهای اطلاعاتیشان ترجیح می‌دادند، در حالیکه درصد زیادی از آنها کتابخانه‌ را به عنوان منبع اطلاعاتی ترجیح می‌دادند.

لارج[۲۰] و بهشتی[۲۱](۲۰۰۰) با پنجاه دانش‌آموز مصاحبه کردند تا دریابند که چگونه آنها در وب به دنبال اطلاعاتشان می‌گردند. آشنایی این دانش‌آموزان با استراتژی‌های بازیابی اطلاعات بعد از اینکه حداقل دو روش اساسی جستجو را فرا گرفتند، افزایش یافت .

رس[۲۲](۲۰۰۰) بررسی تجربی از محتوای موضوعی سؤالاتی که برای موتور جستجو اکسایت[۲۳] بکار می‌رفت انجام داد. از آنجا که سه یا حتی چهار بعد برای طراحی رابطه میان محتوای موضوعی لازم بود، روشن شد که شباهت درون موضوعی به مجموعه پیچیده ای از ابعاد برای توصیف نیاز دارد.

به نظر می رسد که در اینجا الگویی وجود دارد که بواسطه آن، برخی جستجوگران به جواب می رسند و برخی دیگر جستجوی ناموفقی دارند. در هر حالت، هیچ گزارشی از بروز مشکلی اساسی در جستجوی آزاد یافت نشد.

روشهای جستجو

در هر مرحله‌، جستجوی اطلاعات به یک روش شناسی ساختاری برای تضمین موفقیت جستجو نیاز دارد. حتی در گذشته که منابع الکترونیکی و اینترنتی اختراع نشده بود، انتخاب استراتژی های جستجو برای افراد، کار آسانی محسوب نمی شد.(لنکستر[۲۴]، ۱۹۷۸) از آنجائی که متغیرهای فراوانی در امر جستجوی اطلاعات دخیل هستند، نمی‌توان به سادگی یک روش گام به گام را به عنوان متودولوژی جهت تضمین موفقیت جستجو، بیان کرد. با این وجود مارچیونینی[۲۵](۱۹۹۵) قدمهایی را در بازیابی اطلاعات ذکر می‌کند که بین آنها روابط پیچیده‌ای وجود دارد:

تعریف مسئله

انتخاب منبع

فرمول‌بندی سؤال

اجرای سؤال

آزمون نتایج

استخراج اطلاعات

انعکاس.

مطالعه اولیه‌ فیدل(۱۹۸۶) بر روی جستجوی کاربران برای بازیابی اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی، با این عقیده شروع می‌شد که کاربران روزی خودشان جستجو خواهند کرد. در نتیجه رواج اینترنت، جامعه اطلاعاتی یقینا به این مرحله رسیده و فرایند جستجوی اطلاعات سهل تر از گذشته شده است.

نویسنده مشابهی، مطالعه عمیقی در سال ۱۹۹۱ بر روی انتخاب کلیدواژه های جستجو توسط جستجوگران انجام داد که نتایج آن در سه مقاله بیان شد. در ابتدا یک مطالعه نمونه با ۴۷ جستجوگر پیوسته حرفه‌ای انجام شد و ثابت کرد که یک مدل رسمی رفتار جستجو می‌تواند حتی با تعداد کمی از جستجوکنندگان ایجاد شود.(همانجا)

در مقاله دوم، نتایج ثابت کرد که جستجوکنندگان انتخاب کلیدواژه هایشان را بر اساس اصطلاح‌نامه و فهرست نامه‌ها پایه‌گذاری می‌کنند و اینکه جستجوهای پایگاههای اطلاعاتی چند رسانه‌ای، وجود اصطلاحنامه هایی با کیفیت عالی و تغییر دادن از زبانی به زبان دیگر را پیشنهاد می‌کند.(همانجا)

در مقاله سوم، تفاوت مهمی بین روش‌شناسی که جستجوکنندگان در هنگام جستجو از آن استفاده می کردند، مشاهده شد. جستجوکنندگان عملگرا تلاش می‌کنند که بهترین استراتژی‌ جستجو را برای دستیابی به یک بازیابی دقیق به کار گیرند.این افراد در طول تعاملات خود، توانایی های سیستم را به حداکثر می رسانند اما فضای خاص درخواست جستجوی اصلی را فراموش نمی کنند. آنها همچنین ممکن است معنای خاص درخواست جستجوی اصلی را در تلاشی برای یافتن نتایجی بهتر، تغییر دهند.(فیدل، ۲۰۰۱)

نویسنده دیگری یک طرح تلفیقی را طراحی و امتحان کرد که میزان موفقیت جستجوکنندگان را افزایش می‌داد. آن طرح با اجازه دادن به کاربر برای تمرکز کردن بر مفاهیم - درحالیکه مسائل فنی مربوط به یک برنامه، مانند یک عملگر، را رها می کند – قابل دستیابی بود.(ویدمن[۲۶]، ۲۰۰۱)

بر طبق مطالعه‌ای که توسط کولتا[۲۷](۱۹۹۱) صورت گرفت، یک جستجوگر در طول جستجوی اطلاعات از شش مرحله با احساسات و افکار خاص که مشخصه هر مرحله است، باید عبور کند:

آشنایی

انتخاب

اکتشاف

فرمول‌بندی

گردآوری

نمایش

الیور[۲۸] و الیور[۲۹](۱۹۹۷) ثابت کردند که سطوح بالای یادگیری و اکتساب دانش در طول فعالیتهای جستجو زمانی محقق می شوند که محتوا و هدف فعالیت شناخته شده باشد. ثابت شد که درک اینکه یادگیری بطور اتوماتیک در طول جستجوی اطلاعات اتفاق می‌افتد، اشتباه است.

یک مطالعه تجربی توسط یوآن[۳۰](۱۹۹۷) برای بررسی تأثیر سطح تجربه جستجوکنندگان بر رفتار اطلاع یابی آنها انجام شد.

رفتار اطلاع یابی گروهی از دانشجویان حقوق در طول یک دوره یکساله نمایش داده شد. او دریافت که تجربه جستجو بر جنبه‌هایی از رفتار آنها تأثیر داشت که این جنبه‌ها عبارتنداز: افزایش تسلط و مجموعه خصیصه‌ها، الگوی کاربرد زبان، افزایش سرعت جستجو و تغییر جنبه‌های یادگیری. با این وجود مقدار تجربه تأثیر مثبتی بر تعداد اشتباهاتی که روی می‌داد یا بر اصلاح آن اشتباهات نداشت.

لارج، تد[۳۱] و هارتلی[۳۲](۱۹۹۹) دو جنبه اساسی را برای موفقیت در بازیابی اطلاعات درست و دقیق در یک جستجوی پیوسته معرفی می‌کنند:

تکنیک های خاص کردن جستجو زمانی که یک جستجو پاسخهای فراوانی را ارائه می‌کند.

تکنیک های عام کردن جستجو زمانی که یک جستجو پاسخهای کم و یا هیچ پاسخ مرتبطی را ارائه نمی‌کند.

عملگرها

ترکیب موتورهای جستجو بسیار باهم متفاوتند و انواع زیادی از عملگرها وجود دارند که تمرکز بر سؤال جستجو را ممکن می‌سازند.

لنکستر به جستجوی زبان طبیعی اشاره می‌کند، جائی که هیچ عملگری در یک ارجاع اولیه بکار نمی‌رود. بعضی از عملگرهای رایج‌تر و پیشرفته تر از قبیل جستجوی عبارت[۳۳] (با استفاده از نقل قولها)، عملگر مشمول کننده[۳۴] (+)، عملگر حذف کننده[۳۵] (-)، عملگرهای بولی[۳۶] (AND,OR,NOT)، عملگرهای همجواری[۳۷] (Near)، عملگر ریشه ای[۳۸] (*) و جستجوی میدانی[۳۹] (Domain, Title) هستند. این عملگرها توسط بسیاری از نویسندگان موردبحث قرار گرفته‌اند.

فرانتس[۴۰] و دیگران(۱۹۹۹) مدعی‌اند که بیشتر سیستم‌های بازیابی، جستجوی بولی انجام می‌دهند. این نویسندگان نشان داده‌اند که انتقاد از این سیستم بیشتر به روش تحقیق بکار رفته برمی‌گردد تا خود اصول بولی. در عین حال آنها اصول بولی و دیگر اصول جستجو را از نظر اهمیت یکسان در نظر می گیرند. توصیف کاملی از کاربرد عملگرهای بولی، هم در پایگاههای اطلاعاتی عمومی و هم در موتورهای جستجوی اینترنتی، در یک کتاب درباره جستجوی اطلاعات الکترونیکی آورده شده است.(لارج، تد و هارتلی)

هیرش دریافت که در طول جستجوی اطلاعات در منابع الکترونیکی، بچه‌ها عموماً یا از عملگرهای بولی اصلاً استفاده نمی‌کند یا اینکه در حال کار، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. در طی یک بررسی کارکردمدار[۴۱] مربوط به سال ۱۹۹۶، دو سیستم جستجوی پزشکی، یک سیستم سنتی بولی و یک سیستم زبان طبیعی، با هم مقایسه شدند. در استفاده از هر دو سیستم آموزش به کاربران داده شده بود، اما هیچ تفاوت مهمی در موفقیت این دو مشاهده نشد.

بطور خلاصه، یک مطالعه جدید ادعا دارد که بیشتر مردم از اصطلاحات جستجو و سؤالات اصلاح شده کمتر استفاده می‌کنند، صفحات وب کمتری را مشاهده می‌کنند و به ندرت از عملگرهای جستجوی پیشرفته استفاده می‌کنند.(اسپینک[۴۲] و دیگران، ۲۰۰۱)

فرمول‌بندی سؤال

بطور کلی، بهترین راه برای ساختن سوال جستجوی مناسب در طول یک جستجوی اینترنتی، برای نیمی از جستجوکنندگان مشخص نیست. یک راه عادی برای چنین جستجوکنندگانی این است که یک یا چند کلمه پی‌درپی را در جعبه جستجو تایپ کنند، اما این روش در موتورهای جستجو نتایج متفاوتی را نشان می دهد. بعضی موتورهای جستجو یک عملگر (OR) بین کلمات اضافه می‌کنند (infoseek)، بعضی دیگر یک عملگر (And) مثل (Altavista, google) و بعضی ممکن است حتی آن را یک عبارت تلقی کنند مانند (Look smart). این سه روش مختلف نتایج کاملاً متفاوتی را بدست می‌دهند که بیشتر از آنکه جستجوکننده را راهنمائی کند، او را سردرگم می‌کند. به عنوان مثال، یک جستجوی اینترنتی که از پنج کلمه عادی با عملگر (And) بین آنها استفاده می‌کند، X پاسخ از یک پایگاه اطلاعاتی بازیابی می‌کند. همین جستجو با همان پنج کلمه و در همان پایگاه اطلاعاتی با استفاده از عملگر (OR) بین کلمات، y پاسخ بدست می‌دهد در حالیکه تعداد y پاسخ بسیار بیشتر از X پاسخ است.

از این مطلب مشخص شد که بسیاری از کاربران فرمول‌بندی سؤال جستجو را مشکل تصور می کنند. لنکستر بیان کرد که این مساله از سال ۱۹۶۸ که کیفیت پائین فرمول‌بندی سؤال، دلیل اصلی شکستها در جستجو بودند، وجود داشته است.

در طول بررسی که بر روی ۳۱۶ کاربر صورت گرفت، اسپینک، باتمن[۴۳] و جانسن[۴۴] بیان کردند که تعداد کمی از کاربران از عملگرهای منطقی استفاده می کنند که تنها بخشی از این استفاده ها، صحیح و اصولی است. آنها همچنین با عبارتهای جستجو و ساختن اصطلاحات مناسب جستجو و سؤالات جستجوی پیچیده مشکل داشتند.

کسلر[۴۵](۱۹۹۷) در عین حال ادعا کرد که اگر به استراتژی جستجو و کاربرد صحیح طرحهای موجود توجه شود، از اینترنت می‌توان اطلاعات منحصربه فرد و قابل توجهی را استخراج کرد. تلاشهایی نیز انجام شد تا راه دیگری را به جستجوگران پیشنهاد دهد تا بتوانند سؤالات جستجوی خودشان را بسازند. فرانتس و شاپیرو[۴۶] الگوریتمی ساختند که بطور اتوماتیک پرسشهایی را با عملگرهای بولی می‌ساخت. این الگوریتم از آنجائی که پس زمینه‌ای را که کاربران برای تصحیح فرمول بندی پرسشها بکار می‌بردند می‌پذیرفت، انجام موفقیت‌آمیز جستجو را تضمین می‌کرد.(فرانتس و دیگران)

گاش[۴۷] و اسمیت[۴۸](۱۹۹۳) یک سیستم تخصصی را برای کمک به جستجوی پیوسته آزمایش کردند که سؤالات را بطور اتوماتیک فرمول‌بندی می‌کرد و تلاش می‌کرد که نتایج جستجو را پیشرفت دهد. این سیستم تعداد پرسشهای موردنیاز را کاهش و دقت را افزایش می داد و رتبه‌بندی مرتبط را بهبود می بخشید.

در طول این پروژه، مقایسه‌ای بین طول کلید واژه‌های بکار رفته و موفقیت جستجوی اینترنتی انجام خواهد شد.

میزان موفقیت جستجو

لنکستر در مورد عواملی بحث کرده که سالها قبل از اختراع موتورهای جستجوی اینترنتی بر میزان موفقیت جستجوی پیوسته تأثیرگذار بودند. با این وجود، اخیراً بسیاری از نویسندگان با این نظر موافقند که موافقند که کاربران باید بدانند که چگونه اطلاعات را از منابع الکترونیکی بازیابی کنند.(کرونج[۴۹] و کلارک[۵۰]، ۱۹۹۹)

تعداد زیادی از نویسندگان ادعا می کنند که یافتن اطلاعات مرتبط در اینترنت بسیار مشکل است:

اخیراً، فرایند جستجو کاملا نامطلوب است.(شرمن[۵۱]، ۱۹۹۹).

ظاهراً بعضی پاسخ‌دهندگان، زمانی که در حال جستجوی لیست اصطلاحات بکار برده در جستجوهایشان بودند، سردرگم می‌شدند.(اسپینک، باتمن و جانسن)

توانایی کاربر در مشخص کردن اصطلاحات مناسب برای جستجو و روشن کردن سؤالات پیچیده جستجو، ظاهراً بسیار پایین است.(همانجا)

همانطور که وب جهانگستر رشد می‌کند، اکتشاف و بازیابی مواد آموزشی مفید نیز بطور نامعلومی رشد می‌کند.(ساتن[۵۲]، ۱۹۹)

فقط ۳۳ درصد کاربران اینترنت موافق یا شدیداً موافق این گفته‌اند: «اجرای جستجوی موضوعی در اینترنت آسان است»)ووربیج، ۱۹۹۹)[۵۳]

جستجوی اطلاعات در اینترنت بسیار مشکل است.)همانجا)

جستجوی اطلاعات برای دانش‌آموزانی که می‌خواهند کار پیدا کردن پاسخ مناسب یا یافتن یک وب سایت خوب را کاهش دهند، یک فرآیند پیچیده و مشکل است.(والاس[۵۴]، کوپرمن[۵۵] و کراژیک[۵۶]، ۲۰۰۰)

هم جستجوگران با تجربه و هم مبتدی‌ها در اعمالشان اصلاً اطمینان نداشتند.)وولفرام[۵۷] و دیمیترف[۵۸]، ۱۹۹۷)

بسیاری شواهد به این حقیقت اشاره دارند که بیشتر جستجوکنندگان وب یافتن و بازیابی اطلاعات مرتبط در اینترنت را مشکل می‌دانند.

وضع کنونی

اساراسویک[۵۹](۱۹۹۹) با تفکر در پنجاه سال پیشرفت در این حوزه، وضع کنونی علم اطلاع رسانی و بازیابی اطلاعات را به بهترین نحو خلاصه کرد:

علم اطلاع رسانی نظمهای گوناگونی را پوشش می دهد.

علم اطلاع رسانی ذاتاً با تکنولوژی اطلاعات در ارتباط است.

علم اطلاع رسانی نقش فعالی در تکامل تدریجی جامعه اطلاعاتی بازی می‌کند.

اینگورسن[۶۰] تعدادی دیگر از رشته‌هایی که بر علم اطلاع رسانی تأثیر دارند را بر می شمرد:

ریاضیات و ارتباطات (با همپوشانی در تئوری اطلاعات)

بوم‌شناسی، جامعه‌شناسی و زبانشناسی (با همپوشانی در زبانشناسی اجتماعی)

روانشناسی، هوش مصنوعی و علم کامپیوتر.

ساراسویک سه عقیده نیرومند و اساسی که علم اطلاعات بر مبنای آنها استوار است را ذکر می‌کند که عبارتند از: بازیابی اطلاعات، ارتباط و تأثیر متقابل. بنابراین او بطور واضحی بازیابی اطلاعات را به عنوان بخشی از علم اطلاع رسانی رده‌بندی می‌کند.

روش

وسیله‌ای برای اندازه‌گیری جنبه‌های گوناگون تجارب یک جستجوکننده طراحی، ‌آزمایش، تصحیح و سپس بکار گرفته شد. طرحی که بکار رفت نیاز به ثبت عناصر گوناگونی درباره جستجویی که در حال انجام بوده است، داشت. بطور کلی ۱۱۰۹ آموزشیار از سه قاره که در بیشتر از ۲۰ مؤسسه آموزش عالی پراکنده بودند در این مطالعه شرکت کردند. به هر گروه شرکت کننده ۳۰ دقیقه وقت داده شد تا در مورد یک موضوع دانشگاهی به انتخاب خودشان و با استفاده از هر برنامه و روش که خودشان دوست دارند، جستجو کنند. هیچ راهنمایی در انتخاب موتورهای جستجو دیا عملگرها به آنها ارائه نشد.

پاسخهای تعدادی از شرکت‌کنندگان باید به دلیل تنوع عوامل خارجی حذف می‌شد. دلیل این پاسخها که به عنوان بی‌ارزش رده‌بندی شده بودند، عبارت بود از:

پاسخ دهندگانی که از جستجوی کلید واژه‌ای استفاده نکرده بودند.

اطلاعات نادرستی که پاسخهای غیرممکنی را نشان می‌داد.

فرم هایی که ناقص بودند و بعضی از اطلاعات حیاتی در آنها وجود نداشت.

تمام ۵۴۰ پاسخ دهنده باقی ماندند و نتایج فرمهای آنها، برای این مطالعه بکار رفت. بعضی داده‌های شخصی استاندارد در فرمها سؤال شده بود از قبیل (سن، جنس، نژاد). یکی دیگر از مواردی که سوال شده بود این بود: کلید واژه‌هایی را که در جستجو به کار برده‌اید بنویسید و این مورد دیگری بود که در موفقیت جستجو مؤثر است. این ارزشها برای تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بینشان بررسی شدند.

نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق

از ۵۴۰ پاسخ دهنده باقیمانده ۳۷۲ نفر مذکر و ۱۵۲نفر مؤنث بودند (شانزده شرکت کننده هم جنسیتشان مشخص نشده بود).

توزیع سن شرکت کنندگان از ۱۷ تا ۵۸ سال بود. این سنین در سه گروه طبقه بندی شده بودند. اولین گروه شامل پاسخ دهندگانی جوان‌تر از ۲۰ سال (۱۵۵نفر)، دومین گروه بین ۲۵-۲۰ سال (۲۹۵) و آخرین گروه بزرگتر از ۲۵ سال (۶۹نفر) در نظر گرفته شد. ۲۱نفر هم بودند که سنشان مشخص نشده بود.

توزیع نژادی عبارت بود از ۹۷ نفر آسیایی، ۷۷نفر دو رگه، ۵۴ نفر سیاهپوست و ۲۹۵ نفر سفید. نژادهفده نفر دیگر مشخص نشده بود.

۱۰۹ نفر از پاسخ دهندگان فقط از یک کلید واژه و ۴۳۱ نفر باقیمانده، بیشتر از یک کلید واژه در جستجویشان استفاده کرده بودند.

برای هر یک از این چهار عنصر (جنسیت، سن،‌ نژاد و تعداد کلید واژه‌ها) تحلیلی بر روی نتایج انجام شد. سپس این تحلیل‌ها، ترکیب و تحلیل آماری شدند تا تأثیر آنها در جستجو برای نتیجه‌گیری این تحقیق مشخص شود.

جنسیت – نتایج و تحلیل

توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت در جدول شماره ۱ آمده است.

برای کلیه شرکت کنندگان، هم مذکر و هم مؤنث، تعداد کسانی که هیچ پاسخی نداده بودند بیشتر از کسانی بود که پاسخ قابل قبولی داده بودند.

با این وجود بدون تحلیل آماری مشخص نبود که آیا ارتباطی میان جنسیت شرکت کنندگان و میزان موفقیت جستجو وجود دارد یا خیر.

یک آزمون خی دو گسستگی نشان داد که هیچ ارتباط مهمی بین جنسیت شرکت کنندگان و یافتن نتایج با یک یا دو کلید واژه وجود ندارد.

جدول ۱: توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت

مذکر/ مؤنث/ جمع

تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد

عدم پاسخگویی/ ۲۱۹/ ۸۷/۵۸/ ۹۷/ ۸۲/۶۳/ ۳۱۶/ ۹۹/۷۰

پاسخ قابل قبول/ ۱۵۳/ ۱۳/۴۱/ ۵۵/ ۱۸/۳۶/ ۲۰۸/ ۰۱/۲۹

جمع/ ۳۷۲/ ۰۰/۱۰۰/ ۱۵۲/ ۰۰/۱۰/ ۵۲۴/ ۰۰/۱۰۰

سن- نتایج و تحلیل

رابطه بین سن و موفقیت جستجو نیز ارزیابی شد. با یک بررسی سطحی نتایج مندرج در جدول شماره ۲ مشخص شد که هرچه سن کاربر بالاتر باشد، احتمال پیدا نکردن یک پاسخ قابل قبول هم بیشتر است. با حرکت در میان این سه گروه سنی از جوان به پیر، میزان موفقیت از ۴۶درصد به ۳۹درصد و به ۲۸ درصد کاهش پیدا می‌کند. تحلیل آماری بیشتری لازم بود تا این ادعا ثابت شود.

آزمون خی دو برای داده‌های گسسته نشان داد که رابطه مهمی بین نتایج بدست آمده و گروههای سنی شرکت‌کنندگان وجود دارد (احتمال = ۰۳۴۳/۰). در نتیجه ثابت شد که احتمال اینکه پاسخ دهندگان جوانتر نتایج قابل قبولی بدست آورند، بیشتر از پاسخ‌دهندگان مسن‌تر بود.

جدول ۲: توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب سن

سن ۱۹-۰/ سن ۲۵-۲۰/ سن ۲۵+/ جمع

تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد

عدم پاسخگویی/ ۸۴/ ۱۹/۵۴/ ۱۸۰/ ۰۲/۶۱/ ۵۰/ ۴۶//۷۲/ ۳۲۵/ ۱۹/۶۰

پاسخ قابل قبول /۷۱/ ۸۱/۴۵/ ۱۱۵/ ۹۸/۳۸/ ۱۹/ ۵۴/۲۷/ ۲۱۵/ ۸۱/۳۹

جمع/ ۱۵۵/ ۰۰/۱۰۰/ ۲۹۵/ ۰۰/۱۰۰/ ۶۹/ ۰۰/۱۰۰/ ۵۱۹/ ۰۰/۱۰۰

نژاد- نتایج و تحلیل

سپس ارتباط میان موفقیت جستجو و نژاد کاربران مورد بررسی قرار گرفت. این روابط در جدول شماره ۳ آورده شده است.

با بررسی نتایج مشخص شده در میان کاربران با نژادهای مختلف، آسیایی‌ها کمترین موفقیت را بدست آوردند (۲۸درصد) و به ترتیب، دورگه‌ها ۳۵درصد، سیاهپوستان ۴۱ درصد و سفید پوستها بالاترین موفقیت یعنی ۴۵ درصد را بدست آورند. با استفاده از آزمون خی دو برای داده های گسسته، مشخص شد که روابط معناداری میان نژاد کاربران و نتایج بدست آمده از جستجوی اینترنتی آنها، وجود دارد.(احتمال =۰۱۸۹/۰). سفیدپوستها بیشتر از سیاهپوست ها، آسیایی‌ها و دو رگه‌ها به موفقیت در جستجو دست یافتند.

جدول ۳: توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب نژاد

آسیایی/ دورگه/ سیاهپوست/ سفیدپوست/ جمع

تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد

عدم پاسخگویی / ۷۰/ ۱۶/۲۷/ ۵۰/ ۹۴/۶۴/ ۳۲/ ۲۶/۵۹/ ۱۶۲/ ۹۲/۵۴/ ۳۱۴/ ۰۴/۶۰

نتایج قابل قبول /۲۷/ ۸۴/۲۷/ ۲۷/ ۰۶/۳۵/ ۲۲/ ۷۴/۴۰/ ۱۳۳/ ۰۸/۴۵/ ۲۰۹/ ۹۶/۳۹

جمع /۹۷/ ۰۰/۱۰۰/ ۷۷/ ۰۰/۱۰۰/ ۵۴/ ۰۰//۱۰۰/ ۲۹۵/ ۰۰/۱۰۰/ ۵۲۳/ ۰۰/۱۰۰

تعداد کلید واژه‌ها – نتایج و تحلیل

مقایسه چهارم و آخر، تعداد کلید واژه‌های بکار رفته توسط کاربران، در جدول ۴ بررسی شده است. یک تحلیل سطحی نشان می‌دهد که تفاوت زیادی در میزان موفقیت بین کاربرانی که فقط از یک کلید واژه استفاده می‌کنند (میزان موفقیت کم) و کسانی که دو یا بیشتر کلید واژه بکار می‌برند وجود دارد. بطور تخصصی‌تر، بدست آوردن نتیجه قابل قبول در جستجو، زمانی که از دو یا چند کلید واژه استفاده می شود، ۵/۵ برابر زمانی است که یک کلیدواژه مورد جستجو قرار می گیرد.

یک آزمون خی دو برای گسستگی نشان داد که رابطه معنی داری میان تعداد کلیدواژه‌های بکار رفته و نتایج بدست آمده در جستجو وجود دارد. (احتمال =۰۲۲۸/۰)

جدول۴: توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب انتخاب کلید واژه

تک واژه‌ای/ دو یا چند واژه‌ای/ جمع

تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد

عدم پاسخگویی/ ۷۶/ ۰۷/۱۴/ ۲۴۹/ ۱۱/۴۶/ ۳۲۵/ ۱۸/۶۰

پاسخهای قابل قبول/ ۳۳/ ۱۱/۶/ ۱۸۲/ ۷۷/۳۳/ ۲۱۵/ ۸۲/۳۹

جمع /۱۰۹/ ۱۸/۲۰/ ۴۳۱/ ۸۸/۷۹/ ۵۴۰/ ۰۰/۱۰۰

تحلیل ترکیبی جنسیت، سن، نژاد و کلید واژه‌ها

مؤلفان بعداً چهار عنصر را برای نتیجه‌گیری با هم ترکیب کردند. جدول شماره ۵ نتایج رگراسیون منطقی است که با داده‌ها مطابقت داده شده تا معین شود کدام متغیرها برای بدست آوردن نتایج در جستجوهای اینترنتی با هم بکار رفته‌اند. یک انتخاب گزینشی نشان داد که تعداد کلید واژه‌ها، سن و نژاد گروههای پاسخ‌دهندگان بهترین تعیین کننده است که آیا در یک جستجوی اینترنتی نتیجه‌ای حاصل می‌شود یا خیر.

جدول ۵: نتایج آماری ترکیبی

تأثیر/ DF/ Wald Chi-Square/ Pr>Chi-Square

سن/ ۱/ ۳۴۰۰/۴/ ۰۳۷۲/۰

نژاد/ ۳/ ۶۰۸۳/۹/ ۰۲۲۲/۰

کلید واژه/ ۱/ ۰۷۲۷/۴/ ۰۴۳۶/۰

نتیجه و پیشنهادات

روشن شد که خصیصه‌های دموگرافیک کاربران اینترنت، بر نتیجه جستجوی آنها تاثیرگذار است. آشکار است که نژاد، سن و تعداد کلید واژه‌ها، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بروندادها دارند اما جنسیت اینچنین نیست. تعداد کلید واژه‌ها بیشترین تأثیر را دارد (کلید واژه‌های بیشتر میزان موفقیت بیشتری را به همراه دارد) و به دنبال آن، سن (جوانترها میزان موفقیت بیشتری را کسب می‌کنند) و نژاد (کاربران سفید میزان موفقیت بیشتری نسبت به دیگران کسب می‌کنند) در رده‌های بعدی قرار دارند.

مطالعات زیادی بر روی مسئله جنسیت انجام شده اما هیچکدام نتوانسته ثابت کند که جنسیت بر روی موفقیت جستجوی اینترنتی تأثیر دارد و این زمینه را برای تحقیقات آینده فراهم می‌کند.

تفاوت قابل توجهی در عمل بین نژادهای متفاوت وجود دارد. از آنجائی که بیشتر شرکت کنندگان در این تحقیق از افریقای شمالی بودند، تأثیر تاریخ تبعیض نژادی، احتمالاً در این تفاوت آشکارا قابل ادعاست. اگر چه چشم‌اندازهای سیاسی در حال تغییر است، شرکت کنندگان در این مطالعه هنوز نتایج دیدگاه آپارتاید در گذشته آنها و فقدان آموزش صحیح را با خود به یدک می‌کشند.

تفاوت در گروههای مختلف سنی ظاهراً نشان می‌دهد که کاربران جوانتر در کاربرد تکنولوژی برای دستیابی به پاسخ توانایی بیشتری دارند. در مورد کاربران جوان تر، بکارگیری کامپیوتر و اینترنت در سنین پائین باعث بوجود آمدن این برتری در دستیابی به موفقیت در جستجوی اینترنتی می باشد. مطالعات اولیه این حقیقت را آشکار کرده که محققانی که بر روی پروژه تکواژه ای کار می‌کردند، دریافتند نمایه هایی که از عبارتهای یک کلمه‌ای استفاده کرده‌اند، نتایج بهتری از نمایه های چند کلمه‌ای بدست می‌دهند.(رابرتسون)

نتیجه برای تعداد کلید واژه‌ها ظاهراً با کارهای اولیه‌ای که بر روی این سیستم انجام شده، در تضاد است. با این وجود سیستم تکواژه ای با روش نمایه سازی اطلاعات سر و کار دارد در حالی که این پروژه بیشتر به روش بازیابی اطلاعات می پردازد.

دلیل این تفاوتها دامنه وسیع اطلاعات موجود در اینترنت است که باعث موفقیت سیستم تکواژه ای برای سالها شده است. یک آزمایش سریع با جستجوی تک واژه‌ای در گوگل برای کلمه Weather ۴۱۴۰۰۰۰۰ پاسخ و برای کلمه Research، ۹۶۴۰۰۰۰۰ پاسخ به دست می‌دهد. حتی یک جستجو در مورد کلمه Information Technology ، ۳۵۸۰۰۰۰ پاسخ داد. این موارد نشان می‌دهد که جستجوی تکواژه‌ای در اینترنت روش سودمندی نیست. تحقیقات آینده در این زمینه بر موفقیت کاربرد عبارتهای مفرد با تلفظ مشکل و منحصر به فرد نسبت به جستجوی تکواژه‌ای تمرکز دارد. به عنوان مثال در طول یک جستجو در گوگل، کلمات Anorexia , Derailleurهر کدام فقط ۹۸۰۰۰ و ۵۵۰۰۰۰ پاسخ ارایه می‌دهند.

بالاخره شایان ذکر است که سن، نژاد و طول کلید واژه عواملی هستند که در موفقیت جستجو نتایج آنچنان شگفت‌آوری به دست نمی‌دهند. با این وجود، این حقیقت که جنسیت، میزان موفقیت جستجو را به میزان زیادی تعیین نمی‌کند جالب توجه است و می‌تواند عنوانی برای تحقیقات بعدی باشد.

ترجمه:محمدامین عرفان منش

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

فهیمه کشمیری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

References

۱. R. Cover, Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. Accessed Apr. ۱۰, ۲۰۰۱,
www.oasis-open.org/cover/etcsl.html .

۲. Greek Libraries, Libraries. Accessed May ۱۱, ۲۰۰۱,
www.libraries.gr/en_messop.htm.

۳. P. Ingwersen, Information Retrieval Interaction (London: Taylor Graham, ۱۹۹۲).

۴. C. W. Cleverdon, J. Mills, and E. M. Keen, Factors Deter-mining the Performance of Indexing Systems, vol ۱. Design. Part ۱ (Cranfield: Aslib Cranfield Research Project; ۱۹۶۶); S. E. Robert-son, Conflicting Philosophies. Accessed Apr. ۱۰, ۲۰۰۱, wwwsoi.city.ac.uk/research/cisr/ser/ucla/node۳.html; Y. A. Tonta, Failure Analysis in Document Retrieval Systems: A Critical Review of Studies. Accessed Apr. ۱۸, ۲۰۰۱,
http://yunus.hacettepe.edu.tr/-tonta...d/bolum-۳.htm .

۵. D. Ellis, Progress and Problems in Information Retrieval (Lon-don: Library Assoc. Pub., ۱۹۹۶).

۶. Ibid.

۷. Ibid.

۸. Ibid.

۹. Tonta, Failure Analysis in Document Retrieval Systems: A Critical Review of Studies.

۱۰. R. Fidel et al., "A Visit to the Information Mall: Web-Searching Behavior of High-School Students," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱ (۱۹۹۹): ۲۴-۳۷.

۱۱. S. G. Hirsh, "Children&#۰۳۹;s Relevance Criteria and informa­tion Seeking on Electronic Resources," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱۴ (۱۹۹۹): ۱۲۶۵-۸۳.

۱۲. D. J. Grimes and C. H. Boening, "Worries with the Web: A Look at Student Use of Web Resources," College and Research Libraries ۶۲, no. ۱ (۲۰۰۱): ۱۱-۲۳.

۱۳. R. Marcella and G. Baxter, "The Information Needs and the Information-Seeking Behavior of a National Sample of the Population in the United Kingdom, with Special Reference to Needs Related to Citizenship," Journal of Documentation ۵۵, no. ۲ (۱۹۹۹): ۱۵۹-۸۳.

۱۴. A. Large, and J. Beheshti, "The Web As a Classroom Resource: Reactions from the Users," Journal of the American Soci­ety for Information Science ۵۱, no. ۱۲ (۲۰۰۰): ۱۰۶۹-۸۰.

۱۵. N. C. M. Ross and D. Wolfram, "End-User Searching on the Internet: An Analysis of Term Pair Topics Submitted to the Excite Search Engine," Journal of the American Society for Informa­tion Science ۵۱, no. ۱۰ (۲۰۰۰): ۹۴۹-۵۸.

۱۶. F. W. Lancaster, Information Retrieval Systems: Characteris­tic, Testing and Evaluation(New York: Wiley, ۱۹۷۸)

۱۷. G. Marchionini, Information Seeking in Electronic Environ­ments (New York: Cambridge Univ. Pr., ۱۹۹۵)

۱۸. R. Fidel, "Towards Expert Systems for the Selection of Search Keys," Journal of the American Society for Information Sci­ence ۳۷, no. ۱ (۱۹۸۶): ۳۷-۴۴.

۱۹. R. Fidel, "Searchers&#۰۳۹; Selection of Search Keys: I. The Selec­tion Routine," Journal of the American Society for Information Sci­ence ۴۲, no. ۷ (۱۹۹۱): ۴۹۰-۵۰۰.

۲۰. R. Fidel, "Searchers&#۰۳۹; Selection of Search Keys: II. Con-trolled Vocabulary or Free-Text Searching," Journal of the Ameri­can Society for Information Science ۴۲, no. ۷ (۱۹۹۱): ۵۰۱-۱۴.

۲۱. R. Fidel, "Searchers&#۰۳۹; Selection of Search Keys: III. Search­ing Styles," Journal of the American Society for Information Science ۴۲, no. ۷ (۱۹۹۱): ۵۱۵-۲۷.

۲۲. R. Fidel, Constructing a Pattern Model of Man-Machine Inter-action in Online Literature Searching. Accessed Feb. ۲۲, ۲۰۰۱,
http://www.clis.umd.edu/research/dis...ons/fidel.html.

۲۳. M. Weideman, "Internet Searching as a Study Aid for Information Technology and Information Systems Learners at a Tertiary Level" (Ph.D. diss., University of Cape Town, ۲۰۰۱).

۲۴. C. C. Kuhlthau, "inside the Search Process: Information Seeking from the User&#۰۳۹;s Perspective," Journal of the American Society for Information Science ۴۲, no. ۵ (۱۹۹۱): ۳۶۱-۷۱.

۲۵. R. Oliver and H. Oliver, "Using Context to Promote Learning from Information-Seeking Tasks," Journal of the Ameri­can Society for Information Science ۴۸, no. ۶ (۱۹۹۷): ۵۱۹-۲۶.

۲۶. W. Yuan, "End-User Searching Behavior in Information Retrieval: A Longitudinal Study," Journal of the American Society for Information Science ۴۸, no. ۳ (۱۹۹۷): ۲۱۸-۳۴.

۲۷. A Large, L. A. Tedd, and R. J. Hartley, Information Seeking in the Online Age: Principles and Practice (London: Bowker-Saur, ۱۹۹۹).

۲۸. Lancaster, Information Retrieval Systems.

۲۹. R. Boulton, An Introduction to Information Retrieval. Accessed Apr. ۱۰, ۲۰۰۱,
www.omsee.com/developer/docs/ intro_ir.html; D. P. Habib and R. L. Ballot, i-Iow to Search the World Wide Web: A Tutorial for Beginners and Non-Experts. Accessed Mar. ۶, ۱۹۹۹, www.ultranet.com/-egrlib/totur.htm; R. Hock, "Web Search Engines: Features and Commands," Online (May/June, ۱۹۹۹): ۲۴-۲۸; G. R. Notess, "Internet Search Tech­niques and Strategies," Online (July/Aug., ۱۹۹۷): ۶۳-۶۶; G. R. Notess, "On-the-Fly Search-Engine Analysis," Online (Sept./Oct., ۱۹۹۹): ۶۳-۶۶; D. Sullivan, "Crawling Under the Hood," Online (May/June, ۱۹۹۹): ۳۰-۳۸; and M. Weideman, "The Internet Search-Engine FAQ-Tips Page." Accessed Nov. ۴, ۲۰۰۳, www.mwe.co.za/seafaqtips.htm.

۳۰. V. I. Frants et al., "Boolean Search: Current State and Per­spectives," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱ (۱۹۹۹): ۸۶-۹۵.

۳۱. Large, Tedd, and Hartley, Information Seeking in the Online Age.

۳۲. Hirsh, "Children&#۰۳۹;s Relevance Criteria and Information Seeking on Electronic Resources."

۳۳. W. H. Hersh, J. Pentecost, and D. Hickam, "A Task-Ori­ented Approach to Information Retrieval Evaluation," Journal of the American Society for Information Science ۴۷, no. ۱ (۱۹۹۶): ۵۰-۵۶.

۳۴. A. Spink et al., "Searching the Web: The Public and Their Queries," Journal of the American Society for Information Science and Technology ۵۲, no. ۳ (۲۰۰۱): ۲۲۶-۳۴.

۳۵. Lancaster, Information Retrieval Systems: Characteristics, Testing, and Evaluation."

۳۶. A. Spink, J. Bateman, and B. J. Jansen, "Searching the Web: A Survey of Excite Users," Internet Research: Electronic Network­ing Applications and Policy ۹, no. ۲ (۱۹۹۹): ۱۱۷.

۳۷. H. S. Kassler, "Mining the Internet for Competitive Intel­ligence," Online (Sept./Oct., ۱۹۹۷): ۳۴-۴۵.

۳۸. Frants et al., "Boolean Search: Current State and Perspec­tives."

۳۹. S. Gauch and J. B. Smith, "An Expert System for Auto­matic Query Reformation," Journal of the American Society for Information Science ۴۴, no. ۳ (۱۹۹۳): ۱۲۴-۳۶.

۴۰. Lancaster, Information Retrieval Systems.

۴۱. J. C. Cronje and P. A. Clarke, "Teaching &#۰۳۹;Teaching on the Internet&#۰۳۹; on the Internet," South African Journal of Higher Educa­tion ۱.۳, no. ۱ (۱۹۹۹): ۲۱۳-۲۶; K. De Jager and Y. Sayed, "Aspects of Information Literacy at Five Institutions of Higher Education in the Western Cape," South African Journal of Higher Education ۱۲, no. ۲ (۱۹۹۸): ۱.۹۷-۲۰۳; R. J. Edling, "Information Technology in the Classroom: Experiences and Recommendations," Campus-Wide Information Systems ۱۷, no. ۱ (۲۰۰۰): ۱۰-۱۵; S. L.Gan, "An Overview of Information Technology and Education in Malaysia," Journal of Global Infirrmation Management ۶, no. ۱ (۱۹۹۸): ۲۷-۳۲; P. J. J. G. Marais and A. F. Marais, "Science Educa­tion for the New Millennium: An Exciting Challenge," South African Journal of Higher Education ۱۳, no. ۲ (۱۹۹۹): ۸۲-۸۹; P. Wong, "Leapfrogging across the Millennium: Information Tech­nology in Singapore Schools," Journal of Global Information Man-agement ۶, no. ۱ (۱۹۹۸): ۵-۱۳.

۴۲. C. Sherman, "The Future of Web Search," Online (May/June, ۱۹۹۹): ۵۴.

۴۳. Spink, Bateman, and Jansen, "Searching the Web: A Sur­vey of Excite Users," ۱۲۲.

۴۴. Ibid., ۱۲۵.

۴۵. S. A. Sutton, "Conceptual Design and Development of a Metadata Framework for Educational Resources on the Inter-net," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱۳ (۱۹۹۹): ۱۱۹۱.

۴۶. H. J. Voorbij, "Searching Scientific Information on the Internet: A Dutch Academic User Survey," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۷ (۱۹۹۹): ۶۰۴.

۴۷. Ibid., ۶۰۵.

۴۸. R. M. Wallace, J. Kupperman, and J. Krajcik, "Science on the Web: Students Online in a Sixth-Grade Classroom," Journal of the Learning Sciences ۹, no. ۱ (۲۰۰۰): ۷۵.

۴۹. D. Wolfram and A. Dimitroff, "Preliminary Findings on Searcher Performance and Perceptions of Performance in a Hypertext Bibliographic Retrieval System," Journal of the Ameri­can Society for Information Science ۴۸, no. ۱۲ (۱۹۹۷): ۱۱۴۵.

۵۰. T. Saracevic, "Information Science," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱۲ (۱۹۹۹): ۱۰۵۱-۶۳.

۵۱. P. Ingwersen, Information Retrieval Interaction.

۵۲. T. Saracevic, "Information Science," ۱۰۵۲.

۵۳. S. E. Robertson, Conflicting Philosophies; Y. A. Tonta, Failure Analysis in Document Retrieval Systems; D. Ellis, Progress and Prob­lems in Information Retrieval; Cleverdon, Mills, and Keen, Factors Determining the Performance of Indexing Systems.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Weideman,Melius and Strümpfer, Corrie( ۲۰۰۴). The Effect of Search Engine Keyword Choice and Demographic Features on Internet Searching Success. INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES, JUNE ۲۰۰۴.

یادداشتها:

۱. Strong’s Exhaustive Concordance,۱۸۹۰.

۲. Cranfield

۳. Cleverdon

۴. Keen

۵. Robertson

۶. Tonta

۷. Eliis

۸. Aeronautics

۹. Cranfield I

۱۰. Cranfield II

۱۱. Tonta

۱۲. Blair and Maron′s full-text retrieval system study

۱۳. The Dewey Decimal Classification online project of Markey and Demeyer

۱۴. Fidel

۱۵. Hirsh

۱۶. Grimes

۱۷. Boening

۱۸. Marcella

۱۹. Baxter

۲۰. Large

۲۱. Beheshti

۲۲. Ross

۲۳. Exite

۲۴. Lancaster

۲۵. Marchionini

۲۶. Weideman

۲۷. Kuhlthau

۲۸. Oliver

۲۹. Oliver

۳۰. Yuan

۳۱. Tedd

۳۲. Hartley

۳۳. Phrase Search

۳۴. Inclusion Operator

۳۵. Exclusion Operator

۳۶. Boolean Operators

۳۷. Proximity Operators

۳۸. Stemming

۳۹. Field Limiters

۴۰. Frants

۴۱. Task-Oriented

۴۲. Spink

۴۳. Bateman

۴۴. Jansen

۴۵. Kassler

۴۶. Shapiro

۴۷. Gauch

۴۸. Smith

۴۹. Cronje

۵۰. Clarke

۵۱. Sherman

۵۲. Sutton

۵۳. Voorbij

۵۴. Wallace

۵۵. Kupperman

۵۶. Krajcik

۵۷. Wolfram

۵۸. Dimitroff

۵۹. Saracevic

۶۰. Ingwersen

منبع: آفتاب

+ Yes Man ; ٢:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٢/٤
    پيام هاي ديگران ()